Çıkabilmeleri için yeterli yer olamaması, çıktıktan sonra temizlenmelerinin imkansız olması sebebiyle veya çıkma yönleri sebebiyle genelde çabuk çürüyen 20 yaş dişleri yarı gömük ya da tam gömük olarak kategorize edilmekte ve radyografik kontrolleri doğrultusunda cerrahi olarak çekimleri yapılmaktadır