Lamina Latince yaprak anlamına gelir. Dişlerin kesilmeden yalnızca ön yüzlerinden çok az (ortalama 0.3-0.7 mm) inceltilmesiyle uygulanan ve sağlam diş dokusunun minimum şekilde aşındırıldığı tekniktir. Bu inceltilen bölgeye porselen diş laminalarının yapıştırılma uygulamasıdır.