Çok ileri kapanış bozukluklarında sadece dişlerin hareketiyle karşılanamayacak yer değişiklikleri gerektiğinde alt ve/veya üst çeneye farklı bir çok teknikle uygulanabilen çenelerin bir veya birkaç bölgesinin cerrahi olarak yer değiştirmesi esasına dayanan, genel anestezi altında yapılan ileri düzey ortodontik müdahalelerdir.